PEOPLE

LAB HEAD

STUDENTS

Muhammad Ilham Fahreza


Mochi Cho


Seishiro Inoue

Keiju Hihara


Daiki Ueno


Seisei Han


Junna Kaneko

Hisatoshi Naganawa


Makoto Nakahara


Rihoko Shuto